Vi åpner opp igjen!

Det er med stor glede at vi nå åpner opp igjen for selskap og aktiviteter. Vi følger nøye med på situasjonen og følger myndighetenes smitteverns krav. Det medfører noen praktiske utfordringer, men ved hjelp av god organisering og våre dyktige medarbeidere sørger vi for trygghet rundt dette. 

Generelt: 

Det er like trygt som tidligere å feire bursdagen hos oss. Vi passer godt på og det vil være godt informert både skriftlig og muntlig ved ankomst hva som er våre retningslinjer. Det vil være krav om håndvask både ved ankomst, før matservering og ved avreise. I tillegg vil vi informere/ minne på våre gjester om å overholde smittevernsregler.

Dersom noen av gjestene har symptomer på forkjølelse eller lignende skal de ikke møte i besøket. Dersom noen utvikler symptomer under besøket skal disse straks hentes.

Matservering:

Vi følger NHOs veileder for matservering: https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/servering/dokument/2020/trygg-servering-bransjeveileder/

Max. antall gjester:

20 personer for å kunne ivareta 1-meters regelen.  

Navnelister:

Myndighetene krever at vi holder en liste med fullt navn på alle som er i besøket. Vi ser helst at du har en liste klar ved ankomst som du kan levere til din vert. Dersom du ikke allerede har laget en liste vil vi minne deg på dette når dere kommer slik at du kan notere ned navn fortløpende etterhvert som gjestene ankommer. Listen blir lagret i en perm i et låst skap for rask smittesporing dersom det skulle bli aktuelt.